Документи и линкове

Обяви и заповеди

Обяви за провеждане на конкурс по документи за ДОД извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.

1.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – вокална група

– Заповед за класиране на кандидати  ДОД вокална  група 2020 г

2.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – хореография

– Заповед за класиране на кандидати ДОД народни танци 2020 г.

3.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – худ. гимнастика

4.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – латино танци

– Заповед за класиране  на кандидати ДОД латино танци 2020 г.

5.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – плуване

6.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – ЕПДД (естествено приложни двигателни дейности)

-Заповеди за класиране на кандидати  ДОД- ЕПДД, Плуване и лечебно-изправителна и художествена гимнастика

7.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – приложни дейности

-Заповед за класиране на кандидати ДОД – приложни дейности

8.Обява за провеждане на  конкурс ДОД – английски език

Протоколи за ДОД 2020/2021 г.

ПРОТОКОЛ  за проведено заседание на Комисията за избор на ДОД -английски език!

ПРОТОКОЛ № 4  за проведено общо събрание на работници и служители към 39 ДГ “Пролет”!

ЗАПОВЕД  за класирани кандидати за ДОД – английски език!

Искане за ЗАСЕДАНИЕ на Обществен съвет 2020/2021 г.