Естествено-приложни двигателни дейности

Детски Футболен Клуб ’’Том и Джери’’ Сдружението е тясно специализиран в обучението 
на деца от 3-12 годишна възраст по футбол. Клубът работи по 
програма на ФИФА и УЕФА за развитие на подрастващите деца, която 
включва: изправителна гимнастика, лечебна гимнастика, придобиване на технически умения, усъвършенстване на физическите възможности, разгръщане активността на детето, за изграждане на неговата личност, социална адаптация и устойчиво развитие, чрез различни 
методики, социализация и интеграция на децата извън семейната обстановка, организиране на футболни състезания и турнири.

Трудолюбие, другарство, преодоляване на трудности и взаимопомощ са 
основните ценности, които ДФК „Том и Джери“ се стреми да развие във 
вашите деца. Ние спомагаме да се продължи футболното развитие на децата 
в професионалните столични клубове. 

Плуване

ДОД Плуване в ДГ 39 “Пролет” се ръководи от  “Универсален спортен клуб Рио “. Клубът е с 20-годишен опит за работа с деца. Използват класически и иновативни методи, специализирани за детски градини, даващи отлични резултати. Детското заведение е създало отлични условия за заниманията по плуване.

Може би ще се изненадате, но едно от уменията, които е трябвало да притежава всеки средновековен рицар е било плуването.
Днес, това умение не е задължително за нашите малки принцове и принцеси, но трябва да признаем, че е необходимо условие за развитие на хармонично тяло и има изключителни ползи за здравето на нашите деца.
През 40-те години на 20-ти век, плуването, още от бебешка възраст, започва активно да се изучава от медицината и педагогиката.
Установява се, че движенията във водата при бебета и малки деца укрепват костната система, подобряват кръвообращението и мускулния тонус и формират важни двигателни умения. Учените, днес, вече са доказали, че плуването потиска симптомите на астма, пневмонии, хроничен бронхит, улеснява отделянето на секрети, нормализира телесната маса, влияе благоприятно върху кожата и сърцето.
Известен факт е също, че децата, които се занимават със спорт и в частност, с плуване, имат подобрени умения за концентрация и учене, изграждат дисциплина, подобряват настроението си и намаляват тревожността, като се развива ползотворно тяхната психика и памет.
Спортът и движението са сред основните превенции за гръбначни изкривявания при децата, но спортове като волейбол или тенис например, натоварват повече едната половина на тялото, което е предпоставка за възникване на това заболявания. При плуването се натоварват равномерно двете половини на тялото, а гръбнакът се държи изправен, което подобрява стойката на детето, с намалено натоварване на костите и ставите, заради редуцираното земно претегляне. Това го прави изключително подходящ спорт, за деца, чиято костна система все още е в процес на растеж.
Ние, в ДГ 39 „Пролет“ имаме перфектни условия, които отговарят на всички хигиенни и безопасни условия, за да развиваме този спорт при вашите деца. И не на последно място, професионализмът на нашия треньор, ще спомогне на детето не само да усвои умения, а искрено да се забавлява! Защото плуването при нас, носи на децата много положителни емоции!

 

Ски

Фирма “Рин-спорт” организира ски-училище за деца. Заниманията се провеждат на Витоша, местността Ветровала.
Треньор – Руми Чальова.

Лечебно-изправителна и художествена гимнастика

Сдружение “Клуб Том и Джери” предлага обучение по художествена гимнастика за деца от 3 до 14 годишна възраст с треньори, които притежават необходимия опит и квалификация за работа с деца. Треньорите проявяват индивидуален подход насочен към специфичното ниво на децата. Заниманията включват упражнения, съобразени с физиологичните възможности на съответната възраст.
Спортът е комбинация от балет, гимнастика, театрални танци и игра с уреди. Треньорите по художествена гимнастика включват индивидуално обучение на всеки един уред – въже, обръч, топка, бухалки, лента и пръчки. Децата развиват правилно телосложение, стойка, походка, както и чувство за красота и ритъм. Основна цел на сдружение  “Клуб Том и Джери” е да работи в подкрепа срещу намалената двигателна активност при децата.

Народни танци

Хореографска школа за народни танци с ръководител Весела Стефанова към сдружение “Анталия”; Българските народни танци са неразделна част от българската култура и фолклор. В детската градина искаме да дадем началото на любовта към танца, към българската музика, пъстрите  костюми. Целта на обучението е запознаване с традициите на българския фолклор, неговата разнообразна ритмика и богатство. Заниманията по народни танци се водят от квалифициран преподавател с хореографско образование – Весела  Стефанова от танцов ансамбъл „Българе”, както и със съдействието на музикалният педагог А. Кръстева.

Програмата се осъществява по възрастови групи: 1ва група – 3год., 2ра група – 4год., 3та група – 5год. и 4та група – 6год. Времетраенето е 30-40мин., като 10мин. от тях се отделят за екзерсис (упражнение за загряване на тялото и за въвеждане на детето в музиката и танца). В 1ва група се овладява елементарни хора в 2/4 размер, ходене в правилен кръг, ориентиране в пространството, овладяване на Пайдушко хоро. Всичко това е под формата на приказка. Във 2ра група – овладяване на ръченица, Джиновско и елементи от Дайчово хоро по-сложни фигури в групи, на кръг, охлюв и т.н., елементарни сюжетни танци включващи усвоените движения от съответните хора. В 3та група- овладяват право хоро, усвояват комбинации от движения и стъпки и затвърдяват изучените в по-горните групи хора в сюжетни танци. В 4та група – овладяват Дайчово хоро, по-напредналите и Копаница. Поставят се по-сложни концертни танци.

Латино танци

Танцово студио “Джей Ти Денс” ЕООД – Заниманията имат за цел развиването на определени двигателни умения, подобряване на музикалната и двигателна култура, развитие на чувството за ритъм, оформянето на правилна стойка на тялото и отключване на артистичните заложби на детската личност.

Английски език

Фирма „Вълшебна кутийка“ ЕООД организира и провежда обучение по английски език в детските градини. Предлага оригинални методики  в ранно чуждоезиково обучение, съобразени с възрастовата група на децата. 

Приложни изкуства

СД „Том и Джери” предлага обучение на деца от 3 до 12 годишна възраст. Моделиране, изрязване, украсяване и всички дейности, свързани с приложните изкуства допринасят за развитието на детските умения с много игри и забавление. Тук децата ще развиват своята сръчност и усет към красотата на предметите. Ще се научат да създават и да бъдат полезни с уменията си, да вярват в способностите си и да ги развиват.

Всяко дете ще усвои възможностите да рисува върху стъкло и керамика, ще разбере как се прави декорация на предмет с различни материали, ще бъде запознато с различни с интересни идеи за украса, тематично ориентирана за различните празници и традиции. Децата ще бъдат запознати с основни техники, които ще ги отведат до опознаване на необятният свят на изкуството.

Децата се учат да опознават света чрез творчеството и да развиват своите умения, въображение и креативност. 

pr-izk

Допълнителни дейности

  • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
  • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
  • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
  • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират детето за по-добра изява;
  • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
  • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
  • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекратявано, подновявано;
  • Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията; В края на учебната година, всяка една от дейностите се представя на открит урок.
  • Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното;
  • Изявяват се на големи сцени, в спортни зали, телевизионни предавания и състезания; Удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и други;