Добре дошли!

39 ДГ “Пролет” е модерна детска градина в град София, ж.к. Овча купел 1, ул. “Пролетен ден” № 1. Нашият грижовен и високо квалифициран персонал ще се погрижи за пълноценното развитието на вашето дете. Предлагаме чисто, уютно пространство в светли тонове, обзаведено с подходящи мебели и играчки. Занималните на децата с обсобени кътове за игра и учебни занимания. 

Детска градина “Пролет” е място за непрекъснато развитие на детската личност и формиране на общочовешки добродетели в процеса на израстване, център за сътрудничество между деца – родители – учители.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно член 18, ал.1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища и в изпълнение на чл.265 и чл.266 от ЗПУО,

На 07.12.2022г. (сряда) от 17:30 часа в кабинета на Директора на ДГ №39 “Пролет” ще се проведе събрание на Обществения съвет.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на събранията на ОС за 2022-2023г.

2. Запознаване с Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

3. Избор на председател на ОС към ДГ №39 “Пролет” от излъчените на родителските срещи представители на родителите в детската градина.

4. Избор на членове и резервни членове на ОС към ДГ №39 “Пролет” от излъчените на родителските срещи представители на родителите в детската градина.

 
ВАЖНО!!!
Уважаеми родители,
От тази учебна година ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ще се плащат онлайн през EPAY. За целта е нужно, тези от Вас които нямат регистрация в EASY PAY да си направят. Всички родители трябва да са регистрирани през googlechromе в roditel.eu, откъдето ще виждат таксите за дейностите на своите деца.
 
БЛАНКИ
 

Уважаеми родители, тук ще намерите необходимите бланки за попълване за учебната 2022/2023 г. 

Заявление за записване на дете в подготвителна група

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ- COVID

Информационна карта- адаптация за деца от яслена и първа група

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЕМ- ЗА РОДИТЕЛИ 2022г.

Заявление по сем. причини 1-2 група

Заявление по сем. причини 3-4 група

Заявление за ДОД от родителите 22-23г.

Характеристика на средата- НЕИСПУО

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Уважаеми родители,

Новоприетите деца постъпват в детска градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли, детските кухнии и здравните изисквания към тях както следва:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващ лекар или от друг лекар-специалист (представя се всяка уч. година);
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен при постъпване в детска ясла;
  4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист, извършил съответно задължителна имунизация, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
  5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина;
  6. За деца от яслена възраст (р. 2020 г. и 2021 г.)- изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта , могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са Свободни по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

ВАЖНО! Всички медицински документи се представят на медицинската сестра в деня на постъпване на детето в детска градина!

Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.

Надяваме се, че ще използвате оставащите дни, за да подготвите децата си за постъпване в детската градина, като напомняме на родителите на децата родени 2019 г. , че тоалетните за децата от първа възрастова група, са оборудвани само с тоалетни чинии, не се разрешават памперси и няма бебешки гърнета! Такива има само в яслените групи , където се осигуряват специални условия за подобна дейност, както и необходимия за целта персонал! Затова, ако детето Ви все още е с памперс, препоръчваме да насочите своите усилия към махането им и усвояване на начини детето да съобщава за физиологичните си нужди.

Напомняне на родителите на записаните и посещаващите деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните документи:

  1. За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  2. За повече от 30 дни  по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни баткерии;
  3. За повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

В началото на всяка учебна година се предсавя нова здравно-профилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето.

Банкова сметка на 39 ДГ “Пролет”:

IBAN-BG 58 SOMB 9130 3143 1392 01

BIC-SOMBBGSF

Дейности

Спорт

Детската градина предлага разнообразни спортове, сред които футбол, плуване, ски, йога, художествена гимнастика и други.

Музика

Във вокална група “Пролетни гласчета” учим съвременни детски песни, а за любителите на танци сме подготвили хореографска школа.

Чужд език

Фирма „Авенир“ организира и провежда обучение по английски език в детските градини. Работи се с програми  Tiny Talk и Get Ready.

Изкуства

Моделиране, изрязване, украсяване и всички дейности, свързани с приложните изкуства допринасят за развитието на детските умения с много игри и забавление.

Играем, забавляваме се и празнуваме ето така!

Нашият екип

Миглена Ангелова - Калайджиева

Директор

Евгения Веселинова

Психолог

Даниела Василева

Медицинска сестра

Емилия Кирилова

Медицинска сестра

Анастасия Кръстева

Музикален педагог

Прием

• Медицински картон;
• Лична здравно-профилактична карта;
• Изследване на кръв и урина;
• Паразитологично и микробиологично изследване на фекална проба;
• Данни от личен лекар за имунизационния статус на детето;
• Изследване на кръв за Васерман на единия родител;
• Медицинска бележка, че детето не е в контакт с ОЗБ и няма паразити.

• Медицински картон;
• Лична здравно-профилактична карта;
• Изследване на кръв и урина;
• Паразитологично и микробиологично изследване на фекална проба;
• Данни от личен лекар за имунизационния статус на детето;
• Медицинска бележка, че детето не е в контакт с ОЗБ и няма паразити;

ВАЖНО!
• Изследванията трябва да са направени по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина!

 

Когато оставяте детето е добре да:

Документи