7 НАЧИНA ДА ГОВОРИМ С ДЕТЕТО ТАКА, ЧЕ ДА НИ РАЗБЕРЕ

Кои са най-честите причини за неразбиране

Децата и тийнейджърите нямат страховете на родителите си. Те съществуват тук и сега и всичко за тях е в настоящето. Децата нямат идея за опасност и смърт (което само по себе си не е лошо) и никое дете не вярва, че с него може да се случи инцидент. От това произтича и детската самоувереност и дори лекомислие, от което родителите често силно се притесняват.
Детското мислене е свързано с конкретни и практически неща от ежедневието, абстрактните разбирания и житейски истини те започват да осъзнават едва в по-горните класове. Затова и нашите страхове, изисквания, условия са непонятни за тях и от това произтичат най-основните недоразумения и неразбирателства. Това е и основната причина, поради която децата често възприемат родителските съвети и принципи равнодушно или с досада. Дори понякога да изглежда, че те разбират и се съгласяват с всичко, на практика се оказва, че то е отлетяло още в мига, в който е изречено.

Ако искате детето да разбере какво се опитвате да му кажете трябва да го кажете на неговия език.

Затовa:

1. Обяснявайте нагледно и образно

За децата е важно са видят и пипнат, за да разберат и запомнят. Детското възприятие се осъществява на две нива – физическо (сетивно) и емоционално. Затова трябва да се представят образи, които да предизвикат неговите възприятия на емоционално и физическо ниво. Това е далеч по-полезно, както за малките деца, така и за по-големите, вместо дългите речи с много думи. Ако успеете да влезете с думите си в детското подсъзнание, те никога няма да бъдат забравени.

2. Играйте

Играта е най-добрият начин да предадете на детето определена информация. Чрез играта тази информация остава в детската памет трайно и стабилно. В първите години от живота на детето е много важно всеки урок да бъде преподаден под формата на игра. При по-големите вече могат да се използват по-креативни и „закачливи“ обяснения.
За децата игрите са като дишането и движенията – ходене, скачане, тичане. Затова докато играе с детето си, всеки родител може да предаде, а то да възприеме всякаква информация, съвет и поука без вътрешна съпротива, защото по време на игра вие сте партньори на равни начала, а това е основата на доверие и партньорство.

3. Разказвайте приказки

Един от най-добрите начини да предадете знания и полезни съвети на децата си е чрез приказките. Ситуациите от приказките често могат да се отъждествят с такива от реалния живот и това е сигурен начин, че детето ще разбере и запомни всички поуки.

4. Уроци между другото

Всичко, което трябва да се учи по задължение предизвиква съпротива, а понякога дори отвращение, дори да е интересно. За да се случва това безпроблемно е необходимо да се предизвика детското любопитство, а от там ще дойде и желанието за учене. Важно е да не го притискате и да създадете интерес.
Ако просто седнете срещу детето и му четете нещо с часове, най-вероятно ще забележите, че то гледа през прозореца или в тавана, или си драска по тетрадката – това са ясни признаци, че то дори не ви слуша и отдавна не е в една стая с вас.
Когато предприемате подобни „лекции“ трябва да сте убедени, че:

  • сте добър оратор с дар слово, на което околните рядко устояват;
  • усещате постоянен интерес у детето към това, което говорите.

Въпреки това, не забравяйте – колкото по-ясно, лаконично и образно говорите с детето, толкова повечето ще запомни.

5. Покажете му как е правилно да се направи

Ако искате детето ви да расте и да се развива правилно, научете го как да отстоява своето мнение и как да противостои на чуждото. Научете го, че сляпото следване на готови формули, етикети и правила са по-скоро ограничаващи, отколкото необходими. Важно е детето да се научи да мисли със собствената си глава, при това в конкретната ситуация, а не след нея. Така то ще свикне да мисли за действията си, а не как да се справя с последствията от тях.

6. Коварните „не“-та

  • опитвайте се да изключвате от речта си отрицателната частица „не“ и думи започващи с нея;
  • избягвайте риторични въпроси, особено ако сте в лошо настроение;
  • бъдете много внимателни с иронични забележки и намеци, особено ако детето ви е вече тийнейджър;
  • вашата реч трябва да е положителна и добронамерена.

7. Повтаряйте, но под различна форма

Всяка нова информация попада в детската глава и живее там най-много три дни, след което или бива забравена, или попада в дългосрочната памет, т.е. ще бъде запомнена за дълго време или дори завинаги.

Информацията попада в дългосрочната памет, когато:

  • носи силна и ярка емоция;
  • човек се връща към нея многократно и мозъкът свиква с мисълта, че това е важно и полезно.

Най-добре е веднъж подадена информация да бъде повторена в рамките на три дни, след седмици и след месец. Повторението трябва да се направи под различни форми и начини, колкото по-интересни, толкова по-добре ще бъде запомнена. Винаги е препоръчително да се върви от по-прости към по-сложни неща.

Детето расте, но правилата остават, те се допълват и разширяват постоянно и това е пътят на разбирането и усвояването на нови знания и умения.

 

 Източник: http://purvite7.bg/

Защо да четем на децата?

Mother and child reading a book together

снимка: freepik

Превод: София Вълнеева, логопед

Автор: Франсин Ферлан, ерготерапевт и почетен професор в Медицинския факултет  на Монреалския университет

1. За да стимулираме сетивата им – детето гледа, докосва и слуша едновременно. Четенето стимулира неговия слух и зрение чрез връзката картинка/дума.

2. За да развиваме фината моторика на детето – малкото дете първоначално започва с дъвкане и мачкане на книгите, след  това се научава да разгръща страниците им, постепенно координира движенията на окото и ръката си.

3. За да развием капацитета на детето да слуша – способността да се задържа вниманието  е добра предпоставка за всяко бъдещо обучение.

4. За да развием  любопитството у детето – четенето е благоприятно за развиване на уменията за търсене  и откривателство още от най-ранна възраст (разглеждайки книжки с картинки), както и за научаване на нови неща.

5. За да осигурим на детето взаимодействие с възрастния – четенето  е ситуация, осигуряваща спокойствие, ситуация, в която възрастният (родителят) посвещава време на детето и засилва усещането му за значимост.

6. За развитие на езиковите способности на детето и за обогатяване на речника  му – богатството на речника на едно дете е една от предпоставките за училищния му успех.

7. За овладяване на умението за разбиране на слухово възприети текстове – запознаването на децата възможно най-рано със структурата на една история (начало, приключения, край, наличие на логически и времеви връзки, съгласуне на времена) ще  им даде възможност да разкажат за своите собствени преживявания по логичен и хронологичен начин.

8. За подпомагане на тяхното ограмотяване  – запознаването от ранна възраст на децата с книгите, ще им помогне в овладяването на четенето и писането, тъй като те разбират, че напечатаните в книгите думи, са същите онези, които изричаме говорейки.

9. За развитие на тяхното въображение и креативност
 – креативното дете се справя по-лесно  с непредвидените ситуации, в които го поставя животът.

10. За да развием себепознанието у децата – приказките позволяват на децата да се срещнат със своите емоции, да ги разбират, да ги назовават. Детето се идентифицира с героите и осъзнава, че те изпитват същите емоции като него (радост, гняв, ревност, страх…). По този начин  детето се чувства нормално, то преработва факта, че емоциите му, фантазиите му не са чудовищни. Когато накрая героят победи, това е също победа за детето, което се е идентифицирало. Приказките помагат за намаляване на детските страхове.