Конкурс за ДПУ

39 ДГ “Пролет” обявява конкурс за ДПУ.

Поради неявяване на кандидати, срокът за приемане на оферти се удължава.

За допълнителна информация, изтеглете обявата от ТУК!