За нас

39 ДГ „Пролет“ се намира в ж.к. Овча купел 1 (до бл. 513). Детската градина предлага 9 градински групи с капацитет 30 деца всяка и 2 яслени групи за 60 деца общо. В градинските групи се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени по възраст, а за яслените групи – до 3 години. Децата са обгрижвани от внимателен, отзивчив и квалифициран персонал.
Заведението се помещава в специално построена сграда за детска градина. На разположение на децата от всяка група са 3 помещения, съобразени с възрастта и нуждите им.

Занималните и спалните помещения са светли, просторни и модерно оборудвани. Създадени всички условия за пълноценно развитие на децата. В зависимост от възрастовите групи се организират разнообразни занимания, чрез които се развиват ценностни качества на децата. От 2010 година материалната база е модернизирана и пригодена за подготовката и на децата в предучилищна възраст. Дворът е обширен, с обособени детски площадки за игра и почивка на открито. Обучението и възпитанието на децата в 39 ДГ “Пролет” се осъществява с утвърдена от МОН образователна програмна система  –  “Приятели” . 39 ДГ “Пролет” е в сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски”, НБУ и с неправителствени организации, участва в европейски проекти и множество конкурси за изява на детските таланти.

Директор, медицински специалисти, психолог, педагози, ресурсен учител, помощен и административен персонал ще предоставят спокойствие за вас родители и прекрасно изживяване за вашите деца!

Учебно-възпитателен процес

В 39 ДГ “Пролет” възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряват готовност на децата за училище.

Нашият символ

худ. Юлиан Меса

Имаме още: