За нас

В детска градина “Пролет” са разположени 2 яслени групи по 22 деца и 9 градински групи. Материалната база е съобразена с възрастта на децата. От 2010 година материалната база е модернизирана и пригодена за подготовката на децата от всички възрастови групи. Дворът е обширен, с обособени детски площадки за игра и почивка на открито.

В градинските групи се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени по възраст, а за яслените групи – до 3 години. Децата са обгрижвани от внимателен, отзивчив и квалифициран персонал.

Занималните и спалните помещения са светли, просторни и модерно оборудвани. Създадени са всички условия за пълноценно развитие на децата. В зависимост от възрастовите групи се организират разнообразни занимания, чрез които се развиват ценностни качества на децата.  Обучението и възпитанието на децата в 39 ДГ “Пролет” се осъществява с утвърдени от МОН образователни програмни системи. За покриване на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група.

39 ДГ “Пролет” е в сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски”, НБУ и с неправителствени организации, участва в европейски проекти и множество конкурси за изява на детските таланти.

Екипът на детската градина е висококвалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работа с децата. Водеща идея на екипът е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете е малка личност.

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Да научим децата да мислят, откриват и да бъдат творци с развито въображение. 

Ще постигнем своите цели като родителите са наши партньори и съмишленици в дейността на детската градина.

 

Учебно-възпитателен процес

В 39 ДГ “Пролет” възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряват готовност на децата за училище.

Нашият символ

Имаме още: