Спортът е здраве

39 ДГ „Пролет” спечели проект „ Спортът е здраве” по програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община.

Основната задача на учебно-възпитателната работа по физическа култура в 39 ДГ „Пролет” е да осигури здравословен режим на обучение и възпитание, удовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение.

Приоритетът на проекта е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици от детски градини и училища. Основните цели на проекта са приобщаване и насърчаване на децата към спортни занимания, развитие на техните физически качества, както и превенция на агресията сред тях. Проектът също цели да подобри здравния статус, физическата и психическата дееспособност и да създаде мотивация от ранна детска възраст за участие в спортни занимания и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот.

Работейки под мотото „Спортът е за всички” цели изграждане на умения за работа в екип, отборен дух и приемане на различията.

Целевата група на проекта са деца от 5-6-годишна възрастова група – общо 125 на брой като 4 от тях са със специални образователни потребности.

Предстоящи събития

Уважаеми родители, ето и предстоящите ни събития за този месец!
  • На 08.03.2017 1.а група ще представи малките таланти на своето тържество на тема “С обич за мама!” от 17:00 часа!
  • На 14.03.2017 г. от 10 часа ще се проведе спортно състезание с деца от 3 и 4 те групи от 39 ДГ, 33 ДГ и 84 ДГ!
  • На 22.03.2017 г. 39 ДГ “Пролет” ще отпразнува своя рожден ден и заедно с децата ще посрещнем пролетта, ще се забавляваме и ще направим един забавен “Пролетен купон”!

Предстоящи събития

Ето няколко предстоящи събития в ДГ 39 “Пролет”
9 февруари /четвъртък/, 17.00 ч. – заседание на обществения съвет в ДГ 39 “Пролет”.
10 февруари /петък/, 17.15 ч. – В Музикалния салон, 3-та Б група ще представи своя Мега Спектакъл “Четирите годишни времена”.
 
На 24.03 /петък/, в 17.00ч., ще се проведе родителска среща за подготвителните групи, с представители на 88 СУ, 149 СУ и 151 СУ. Място: Музикалния салон на 39 ДГ “Пролет”.

Покана

Уважаеми родители,

Заповядайте на общото събрание за избор на Обществен съвет на ДГ 39 “Пролет”, което ще се проведе на 01.12.2016г. /четвъртък/, от 17.00ч., в музикалния салон на детската градина.

Екипът на ДГ 39 „Пролет“